Odpromienniki i energetyzatoryPromieniowanie geopatyczne (cieki wodne, siatka szwajcarska, uskoki geologiczne)